بی‌بی فاطمه حقیرالسادات

بی‌بی فاطمه حقیرالسادات

ده‌دوازده‌ساله بود که کنار بستر پدر، آرزوی اختراع و تولید دارو برای بیماران سرطانی را بر زبان آورد.
سال‌ها بعد، هم‌دوره‌ای‌‌هایش فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد شده بودند که تحصیل در دورة کارشناسی را شروع کرد. او که سال دوم دبیرستان ازدواج کرده بود و با همسرش در خوابگاه متأهلی دانشگاه شریف تهران زندگی می‌کرد، حالا مادر چهار فرزند بود.
دوازده سالی می‌شد که بی‌بی‌فاطمه حقیرالسادات، از کوچه‌پس‌کوچه‌ها و بادگیرهای محلة اکبرآباد یزد دور شده بود. دو سال آخر دبیرستانش را که در مدرسة شبانه‌روزی جهرمی تهران خواند، خدا اولین میوة دلش را به او هدیه داد.
حالا او با چهار فرزند، دانشگاه پیام نور را برای ادامه‌تحصیل در دورة کارشناسی رشتة زیست‌شناسی گرایش بیوشیمی انتخاب کرد.
میان شرکت در بازی و سروصدای بچه‌ها، آهسته و پیوسته سکوت و آرامش شب‌ها را برای درس و تحصیل اختصاص داد و بعد از کارشناسی، کارشناسی ارشد را در دو رشتة زیست‌شناسی گرایش بیوشیمی دانشگاه پیام نور تهران و زیست‌شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهیدبهشتی ادامه داد.
حالا زمانی بود ‌که بچه‌ها تا حدی از آب‌وگِل درآمده بودند و او گوش‌به‌فرمان صحبت‌‌های رهبرش در تحصیل علوم جدید، دکترای تخصصی نانوبیوتکنولوژی را در دانشگاه تهران انتخاب کرد.
با وجود اینکه سال‌ها بود غم از دست دادن پدرش بر اثر سرطان بر دلش سنگینی می‌کرد، همچنان آرزوی درمان این بیماری را در دل داشت. به همین جهت برای فرصت مطالعاتی و ادامه‌تحصیل، دکترای تخصصی نانوپزشکی را هم‌ از دانشگاهVUMC آمستردام هلند کسب کرد.
او در تمام مدت تحصیل در هلند، بی‌بی خطاب می‌شد و با حجاب کامل خود باعث شگفتی همگان بود. همسر و فرزندانش در جلسة دفاعش در دانشگاه آمستردام حاضر بودند و او را تشویق می‌کردند.
در حال حاضر او در مرحلة پسادکتری مشترک بین ایران و هلند، در استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان مشغول است و بیش از بیست اختراع داخلی نهایی‌شده دارد؛ مانند ساخت نانولیپوزوم آهسته‌رهش حاوی داروی گیاهی بربرین جهت رسانش به سلول‌های سرطانی استخوان SaOS2، ساخت سامانة رسانشی داروی آب‌سیاه دورزولامید هیدروکلراید و ساخت نانوسامانة آهسته‌رهش کاتیونی نیوزومی پگیله حاوی داروی گیاهی کورکومین جهت رسانش به سلول‌های سرطانی پستان. او همچنین چندین محصول دانش‌بنیان تأییدشده در افتخارات خود دارد.
او حالا شش شرکت دانش‌بنیان در زمینة نانوتکنولوژی را مدیریت می‌کند و افتخار می‌کند که شاگردان و دانشجویانش، سرپرست بخش‌های مختلف این حوزه هستند.