گزارشگر ویژه سازمان ملل درگزارش خود نقض حقوق زنان در آرژانتین را ناظر به عناوین ذیل برشمرده است:
الف. زنکشی، ب. خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانگی، ج. خشونت جنسی از جمله تجاوز به عنف، د. آزار جنسی. همچنین
گروه های خاص در معرض خطر را مشتمل بر این موارد دانسته است: الف. زنان بومی که 47 درصد از آنان به بیمه های سلامت دسترسی ندارند
و … ب. زنان مهاجر، ج. زنان تراجنسیتی، د. زنان زندانی و.. ه. زنان معلول.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *