طبق گزارش های پلیس اتریش تقریبا ً90 درصد از خشونت های ثبت شده در درون خانواده و محیط های اجتماعی محلی اتفاق میافتد. نرخ خشونت های خانگی گزارش نشده، بسیار بالا است. یافته ها نشان میدهد که از هر 5 زن حداقل یک نفر خشونت در رابطه عاطفی-خانوادگی را تجربه میکند. در این میان زنان معلول و دختران و زنان مهاجر یا وابسته به مهاجرین بیشترین قربانیان انواع خشونت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *