دکتر گلرخ آدمی

دکتر گلرخ آدمی

متخصص، یادگار هفت شهید

انگلستان بودم چه خبر پیروزی انقلاب رسید. با همسرم که فارغ التحصیل بود،تصمیم گرفتیم برای خدمت به مردم و انقلاب برگردیم و با همه علاقه ام به تحصیل، دوره دکترا را رها کردم. تصمیم گرفتیم هر جا بیشتر نیاز باشد،خدمت کنیم.در کارخانه صابون سازی خرمشهر،به عنوان مدیر کیفیت شروع به کار کردم که جنگ آغاز شد؛چه باید میکردم؟تا آخرین لحظه اشغال شهر، من به همسرم تا بهتر که آن را نداشتیم و ماندیم که مبارزه کنیم. مردم با هر چه داشتند حتی با بیل و کلنگ می جنگیدند. گاهی فرصت برای جمع کردن شهدا نبود. همسرم دو فرزندم پدر و مادرم و خواهرم شهید شدند. این غم سهمگین من را به ان زبان کشاند و این خاصیت خون شهید است که با تلاش های علمی امام همچنان در برابر دشمن می ایستم.