به گزارش سایت pulseforgood ،تا سال 1983 ،تقریباً ۷00 پناهگاه برای زنان در ایاالت متحده وجود داشت که تقریباً 91000 زن و 131000 کودک را در خود جای داده بودند. تا سال 1990 تقریباً 1200 پناهگاه در ایاالت متحده وجود داشت که بیش از 30000 زن و کودک را در خود جای داده بودند. طبق گزارش ها، در سال 2004 کمتر از 2000 پناهگاه برای زنان وجود داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *