واقعیت‌های زندگی زنان در غرب

دسته:
کشور: بلغارستان

در مبحث آموزش سطح تحصیلات دختران و زنان رومانیایی در مقایسه با زنان غیر رومانیایی، پائینتر است. فقط 23.4 درصد از زنان رومانیایی مقطع متوسطه را به اتمام میرسانند.

 

کشور: بلغارستان

از مهمترین مسائل وضعیت و حقوق زنان رومانیایی در بلغارستان است. بسیاری از زنان رومانیایی در بیمارستان های بلغارستان با تبعیض گسترده مواجهند از جمله عقیم سازی، آزار جسمی و خشونت بدنی در زمان زایمان. این موضوع حقیقت تلخ نسل کشی رومانیایی ها در طول جنگ جهانی دوم در این کشور را خاطر نشان می سازد.

کشور: بلژیک

در بلژیک میزان تصدی مشاغل دولتی در میان زنان 30.7 درصد و در مردان 96.3 درصد است. نابرابری دستمزد زنان و مردان در سال 2017 ،21 درصد برآورد شده است. در روز بین المللی زنان در سال 2019 ،5 هزار زن در بروکسل راهپیمایی اعتراض به نابرابری جنسیتی و کمپین حقوق زنان به راه انداختند.

کشور: انگلیس

بالغ بر 1000 افسر پلیس و کارکنان آن که متهم به خشونت خانگی هستند، همچنان به خدمت در نیروی انتظامی مشغولند. از هر 10 پلیس متهم به خشونت خانگی، 8 نفر همچنان پس از ثبت دعوا در فرایند رسیدگی، به کار خود ادامه میدهد و تعداد بسیار محدودی ممکن است تعلیق شده یا مورد تنبیه قرار گیرند.22 به عنوان نمونه، دیوید کاریک، افسر سابق پلیس لندن که به مدت 18 سال مرتکب 24 فقره تجاوز به عنف شده بود در نهایت به اتهام تجاوز، زندانی کردن خودسرانه و بی دلیل و حمله شرم آور محکوم شد.23 او به ارتکاب 49 فقره تجاوز به عنف اعتراف کرده است. در مارس 2021 دختری با عنوان سارا اورارد نیز توسط یکی دیگر از افسران پلیس لندن ربوده شده و در نهایت به قتل رسید.

کشور: انگلیس

یکی از مشکلات بزرگ زنان در انگلستان نادیده گرفتن از سوی نهادهای حافظ امنیت و قانون است. امروزه زنان و دختران در انگلستان بر این باورند که پلیس اقدامات ضروری لازم برای تامین امنیت ایشان را انجام نمیدهد. پرونده گیا از جمله شواهد این موضوع است، دختری که به دلیل تجاوز جنسی مورد اذیت و آزار قرار گرفت اما پس از مراجعه به پلیس با بی توجهی آنها مواجه شد. البته بی عملی پلیس تنها یک سوی ماجرا است. در واقع بخش عمده ای از این مسئله را باید در فرهنگ جامعه انگلیسی جستجو کرد.

کشور: رژیم اشغالگر قدس

گزارشگر ویژه حقوق بشر راجع به خشونت علیه زنان، یاکین ارتورک، در بازدید سال 2004 خود از سرزمینهای اشغالی بیان داشت که زنان قربانیان مستقیم و غیرمستقیم اشغال هستند: آنها در معرض کشتار، دستگیری، بازداشت و آزار قرار میگیرند به ویژه زمانی که ارتباطی نسبی یا سببی با متهمین مرد فلسطینی داشته باشند. زنان از تخریب خانه رنج میبرند.

منبع: گزارشگر ویژه حقوق بشر راجع به خشونت علیه زنان، یاکین ارتورک
کشور: اتریش

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا خانم دونجا میجاتوویچ پس از بازدید خود از کشور اتریش در مصاحبه سال 2021 اعالم کرد: «آمار بالای زنکشی و ظهور ابعاد جدید خشونت دیجیتال علیه زنان اتریش است ، او همچنین بیان داشت که نابرابری دستمزد زنان با مردان که در سال 2019 ،9.19 درصد برآورد شده بود – از متوسط نرخ فاصله دستمزد در اتحادیه اروپا که 16 درصد است، بیشتر است- یکی از مصائبی است که منجر به فقر زنان و نابرابری پرداخت شده است.»

منبع: کمیسر حقوق بشر شورای اروپا خانم دونجا میجاتوویچ
کشور: اتریش

طبق گزارش های پلیس اتریش تقریبا ً90 درصد از خشونت های ثبت شده در درون خانواده و محیط های اجتماعی محلی اتفاق میافتد. نرخ خشونت های خانگی گزارش نشده، بسیار بالا است. یافته ها نشان میدهد که از هر 5 زن حداقل یک نفر خشونت در رابطه عاطفی-خانوادگی را تجربه میکند. در این میان زنان معلول و دختران و زنان مهاجر یا وابسته به مهاجرین بیشترین قربانیان انواع خشونت هستند.

منبع: پلیس اتریش
کشور: اتریش

60درصد از زنان اتریشی از 15 سالگی به بعد، شکلی از خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می کنند و 15 درصد از زنان با آزارهای دیگر مواجه هستند. 27 درصد از افراد در مصاحبه های خود اعلام کرده اند که حداقل یک نفر را به عنوان قربانی خشونت خانگی می-شناسند. از سال 2010 تا 2012 ،از هر 100 هزار نفر تقریبا ً9 درصد از افراد قربانی قاچاق انسان بوده اند.

کشور: آرژانتین

گزارشگر ویژه سازمان ملل درگزارش خود نقض حقوق زنان در آرژانتین را ناظر به عناوین ذیل برشمرده است:
الف. زنکشی، ب. خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانگی، ج. خشونت جنسی از جمله تجاوز به عنف، د. آزار جنسی. همچنین
گروه های خاص در معرض خطر را مشتمل بر این موارد دانسته است: الف. زنان بومی که 47 درصد از آنان به بیمه های سلامت دسترسی ندارند
و … ب. زنان مهاجر، ج. زنان تراجنسیتی، د. زنان زندانی و.. ه. زنان معلول.

منبع: گزارشگر سازمان ملل