واقعیت‌های زندگی زنان در غرب

دسته:
کشور: انگلیس

یکی از مشکلات بزرگ زنان در انگلستان نادیده گرفتن از سوی نهادهای حافظ امنیت و قانون است. امروزه زنان و دختران در انگلستان بر این باورند که پلیس اقدامات ضروری لازم برای تامین امنیت ایشان را انجام نمیدهد. پرونده گیا از جمله شواهد این موضوع است، دختری که به دلیل تجاوز جنسی مورد اذیت و آزار قرار گرفت اما پس از مراجعه به پلیس با بی توجهی آنها مواجه شد. البته بی عملی پلیس تنها یک سوی ماجرا است. در واقع بخش عمده ای از این مسئله را باید در فرهنگ جامعه انگلیسی جستجو کرد.

کشور: اتریش

60درصد از زنان اتریشی از 15 سالگی به بعد، شکلی از خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می کنند و 15 درصد از زنان با آزارهای دیگر مواجه هستند. 27 درصد از افراد در مصاحبه های خود اعلام کرده اند که حداقل یک نفر را به عنوان قربانی خشونت خانگی می-شناسند. از سال 2010 تا 2012 ،از هر 100 هزار نفر تقریبا ً9 درصد از افراد قربانی قاچاق انسان بوده اند.

کشور: آرژانتین

گزارشگر ویژه سازمان ملل درگزارش خود نقض حقوق زنان در آرژانتین را ناظر به عناوین ذیل برشمرده است:
الف. زنکشی، ب. خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانگی، ج. خشونت جنسی از جمله تجاوز به عنف، د. آزار جنسی. همچنین
گروه های خاص در معرض خطر را مشتمل بر این موارد دانسته است: الف. زنان بومی که 47 درصد از آنان به بیمه های سلامت دسترسی ندارند
و … ب. زنان مهاجر، ج. زنان تراجنسیتی، د. زنان زندانی و.. ه. زنان معلول.

منبع: گزارشگر سازمان ملل
کشور: اسپانیا

به گزارش inspain (می 2022 )در سال 2021 ،2143 گزارش تجاوز به عنف ثبت شد. این معادل نزدیک به شش مورد در روز یا یک مورد در هر چهار ساعت است.

منبع: گزارش inspain
کشور: استرالیا

حدودا 2.2 میلیون زن در استرالیا خشونت جنسی را تجربه کرده اند (2021)؛ این رقم معادل تقریبا 1 زن از هر 4 زن است.

کشور: فرانسه

براساس آمار سایت statista ،در سال 2021 ،مقامات فرانسه بیش از 67500 مورد خشونت جنسی علیه زنان را ثبت کردند. تقریبا نیمی از این حوادث تعرضات جنسی، بیش از 45 درصد تجاوز جنسی و پنج درصد آزار و اذیت های جنسی بوده است.

منبع: statista.com/statistics/1263971/women-victims-sexual-violence-france-age-type-assault/
کشور: آرژانین

براساس گزارش سایت betimes در سال 2022 ،مطابق با مطالعه ای که توسط وزارت زنان، جنسیت و تنوع و بخشی از طرح اتحادیه اروپا و سازمان ملل انجام شد (2022) نزدیک به نیمی از زنان در آرژانتین خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده یا در حال تجربه آن هستند.

منبع: batimes.com.ar/news/argentina/survey-almost-half-of-women-in-argentina-have-experienced-gender-violence.phtml
کشور: کانادا

به گزارش سازمان بهداشت جهانی، از هر 3 زن یا دختر کانادایی 1 نفر در طول زندگی خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد.

منبع: https://www.ameliarising.ca/education-outreach/what-is-consent/
کشور: کانادا

بیش از نیمی از زنان کانادایی حداقل یک مورد خشونت فیزیکی یا جنسی را از سن 16 سالگی تجربه کرده اند.

 

 

منبع: https://www.awhl.org/violence-against-women-stats
کشور: آمریکا

طبق تحقیقات نیویورک تایمز برنامه JROTC( ویژۀ آموزش افسران ذخیره جوان) بیش از یک قرن است که به دنبال القای ارزش های نظامی ایالت متحده در نوجوانان آمریکایی در هزاران مدرسه اجرا میشود. اما تحقیقات نیویورک تایمز – که شامل بررسی هزاران سند دادگاه، پرونده های تحقیقاتی و سایر سوابق به دست آمده از طریق بیش از 150 درخواست افشای عمومی بود – نشان داد که این برنامه بارها تبدیل به مکانی برای شکار دانش آموزان نوجوان بدست افسران نظامی بازنشسته شده است. طبق یافته های تایمز، در پنج سال گذشته، حداقل 33 مربی JROTC به سوء رفتار جنسی دانش آموزان متهم شده اند که بسیار بالاتر از میزان معلمان غیرنظامی دبیرستان در حوزه های قضایی مورد بررسی تایمز است. قربانیان، تجاوزات جنسی را در کلاسهای درس و انباریها، در طول سفرهای میدانی یا در مسیرهای آخر شب به خانه گزارش کرده اند که گاهی اوقات پس از اینکه مربیان به دانش آموزان الکل یا مواد مخدر میخوراندند، انجام شده است. یکی از دانش آموزان سابق گفت که مربیاش به او گفته که از زنان در ارتش انتظار تسلیم جنسی وجود دارد. یک کارآموز در تنسی گفت که مربی JROTC او هشدار داده است که اگر در مورد تجاوزات جنسی به کسی چیزی بگوید، او مهارتهایی دارد که بدون هیچ ردی او را میکشد. یکی از دختران قربانی سوء استفاده ارتش گفت: این تجربه برای همیشه دیدگاه من را نسبت به مردان، سیستم قضایی، مدارس و ارتش تغییر داد

منبع: nytimes.com/2022/07/09/us/sexual-abuse-jrotc.html?utm_content=ig-nytimes