واقعیت‌های زندگی زنان در غرب

دسته:
کشور: انگلیس

بالغ بر 1000 افسر پلیس و کارکنان آن که متهم به خشونت خانگی هستند، همچنان به خدمت در نیروی انتظامی مشغولند. از هر 10 پلیس متهم به خشونت خانگی، 8 نفر همچنان پس از ثبت دعوا در فرایند رسیدگی، به کار خود ادامه میدهد و تعداد بسیار محدودی ممکن است تعلیق شده یا مورد تنبیه قرار گیرند.22 به عنوان نمونه، دیوید کاریک، افسر سابق پلیس لندن که به مدت 18 سال مرتکب 24 فقره تجاوز به عنف شده بود در نهایت به اتهام تجاوز، زندانی کردن خودسرانه و بی دلیل و حمله شرم آور محکوم شد.23 او به ارتکاب 49 فقره تجاوز به عنف اعتراف کرده است. در مارس 2021 دختری با عنوان سارا اورارد نیز توسط یکی دیگر از افسران پلیس لندن ربوده شده و در نهایت به قتل رسید.

کشور: رژیم اشغالگر قدس

گزارشگر ویژه حقوق بشر راجع به خشونت علیه زنان، یاکین ارتورک، در بازدید سال 2004 خود از سرزمینهای اشغالی بیان داشت که زنان قربانیان مستقیم و غیرمستقیم اشغال هستند: آنها در معرض کشتار، دستگیری، بازداشت و آزار قرار میگیرند به ویژه زمانی که ارتباطی نسبی یا سببی با متهمین مرد فلسطینی داشته باشند. زنان از تخریب خانه رنج میبرند.

منبع: گزارشگر ویژه حقوق بشر راجع به خشونت علیه زنان، یاکین ارتورک
کشور: اتریش

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا خانم دونجا میجاتوویچ پس از بازدید خود از کشور اتریش در مصاحبه سال 2021 اعالم کرد: «آمار بالای زنکشی و ظهور ابعاد جدید خشونت دیجیتال علیه زنان اتریش است ، او همچنین بیان داشت که نابرابری دستمزد زنان با مردان که در سال 2019 ،9.19 درصد برآورد شده بود – از متوسط نرخ فاصله دستمزد در اتحادیه اروپا که 16 درصد است، بیشتر است- یکی از مصائبی است که منجر به فقر زنان و نابرابری پرداخت شده است.»

منبع: کمیسر حقوق بشر شورای اروپا خانم دونجا میجاتوویچ
کشور: اتریش

طبق گزارش های پلیس اتریش تقریبا ً90 درصد از خشونت های ثبت شده در درون خانواده و محیط های اجتماعی محلی اتفاق میافتد. نرخ خشونت های خانگی گزارش نشده، بسیار بالا است. یافته ها نشان میدهد که از هر 5 زن حداقل یک نفر خشونت در رابطه عاطفی-خانوادگی را تجربه میکند. در این میان زنان معلول و دختران و زنان مهاجر یا وابسته به مهاجرین بیشترین قربانیان انواع خشونت هستند.

منبع: پلیس اتریش
کشور: آرژانین

کشورآرژانتین از آمار بالای زنکشی (Femicide )رنج میبرد. این موضوع تا جائی بحران آفرین شده که کمپینی با عنوان NiUnaMenos# در سال 2015 توسط زنان آرژانتینی به راه افتاده تا نسبت به زنکشی و سایر اشکال تبعیض علیه زنان در این کشور هشدار دهد. این کمپین علاوه بر توجه به ابعاد خشونت جنسی و جسمی علیه زنان، مسئله فاصله و نابرابری دستمزد زنان نسبت به مردان را مورد توجه قرار داده و از مسئولین آرژانتین اقدام در زمینه کاهش نرخ بیکاری زنان و کاهش نابرابری گسترده دستمزدها را مطالبه نموده اند.

کشور: بلژیک

به گزارش سایت The Brussels Times در تاریخ 13 آوریل 2022 ،برای به دست آوردن تصویر واضحتر از خشونت خانگی در بلژیک، محققان سوابق دفتر دادستانی عمومی را با داده های ثبت ملی ارجاع دادن د که تقریباً 40 هزار گزارش خشونت خانگی را پوشش میدهد. ۷6 درصد مظنونان مرد و 85 درصد تابعیت بلژیکی داشتند. 62 درصد موارد شامل خشونت فیزیکی و آزار و اذیت و تهدید 20 درصد بوده است. اکثر موارد خشونت خانگی توسط افراد بین 30 تا 49 سال انجام شده است. از نظر جمعیتی، این 20 درصد از جمعیت بلژیک است. افراد 50 ساله و باالتر (36درصد جمعیت) 15 درصد از حوادث را تشکیل میدهند. تقریباً یک چهارم حوادث مربوط به افراد 18 تا 29 ساله است که 15 درصد از جمعیت بلژیک را تشکیل میدهند.

منبع: brusselstimes.com/216758/domestic-violence-in-belgium-30-to-49-year-olds-most-affected-group
کشور: اروپا

براساس گزارش The Brussels Times در تاریخ 13 آوریل 2022 ،طبق آمار کمیسیون اروپا، از هر 3 زن، 1 زن در سراسر اتحادیه اروپا تحت تأثیر خشونت خانگی قرار می گیرد. با این حال، این موسسه خاطرنشان میکند که این گزارش ناقص است، زیرا اکثر موارد خشونت علیه زنان مورد توجه پلیس قرار نمیگیرند. فقط 30 درصد از قربانیان موارد را به پلیس گزارش میدهند.

منبع: brusselstimes.com/216758/domestic-violence-in-belgium-30-to-49-year-olds-most-affected-group
کشور: آمریکا

براساس پژوهش سازمانSafety Gun for Everytown ، بزرگترین سازمان پیشگیری از خشونت با اسلحه، آمار شیوع خشونت با اسلحه از سوی شرکای عاطفی در ایاالت متحده آمریکا تکان دهنده است: – هر ماه به طور متوسط 70 زن توسط شریک عاطفی خود مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل میرسند؛ – نزدیک به 1 میلیون زن در حال حاضر گزارش داده اند که توسط شرکای عاطفی خود مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند؛ – و بیش از 5.4 میلیون زن گزارش داده اند که توسط شریک عاطفی خود با اسلحه تهدید شده اند.

منبع: everytownresearch.org/report/guns-and-violence-against-women-americas-uniquely-lethal-intimate-partner-violence-problem/#intro
کشور: فرانسه

به گزارش DW News ( 2022 ،)نخست وزیر فرانسه، ژان کاستکس به پارلمان این کشور گفت: بیش از 100 زن کشی در سال 2021 رخ داده است و از ابتدای سال 2022 تاکنون سه قتل جدید در شرایط رسوایی انجام شده است. دولت و ملت کامل متعهد به مبارزه با این وضع خانمان سوز هستند.« تنها در سال 2021 ،113 زن توسط مردانی کشته شدند که در بیشتر موارد، شریک مرد یا شریک سابق آنها بودند.

منبع: خبرگزاری دویچه وله
کشور: ترکیه

به گزارش آمار سایت statista (می 2022 )در سال 2021 ،280 زن در ترکیه کشته شدند و 21۷ زن به طرز مشکوکی جسد آنها پیدا شد. بیش از نیمی از زن کشی ها را شوهران یا شرکای آن زنان مرتکب شدند. علاوه بر این، 94 درصد از زن کشی های ثبت شده توسط یکی از اعضای خانواده، آشنایان یا شوهران سابق این زنان انجام شده است.

منبع: statista.com/statistics/1304426/turkey-share-of-femicides-in-turkey-by-perpetrator-type/