فمنیسم اجباری

دسته:
کشور: آمریکا

خانم دنیل کریتندن نویسنده و روزنامه نگار کانادایی مقیم امریکا چندی پیش در سخنرانی خود در امریکا چنین اظهار داشت: اینک زنان امریکایی این واقعیت را دریافته اند که در پی شعارهای ظاهر پسند دفاع از حقوق زنان، نتوانسته اند به حقوق واقعی خود دست یابند

منبع: خانم دنیل کریتندن نویسنده و روزنامه نگار کانادایی مقیم امریکا
کشور: آمریکا

فمینیسم از طریق ترویج طلاق آسان و استقلال اقتصادی، مشوق ایجاد نوعی نظام تعدد زوجات بوده است، نظامی که در آن مردان قوی در طول زندگی خود میتوانند تعداد بسیاری همسر جوانتر داشته باشند و زنان در این میانه بازنده اند. اکنون بسیاری از زنان فعال امریکایی به مشکلات موجود در امریکا در مورد زنان اعتراف میکنند.

منبع: سوزان فالودی نویسنده و روزنامه نگار امریکایی
کشور: آمریکا

طلاق گرفتن در امریکا به آسانی تاکسی گرفتن است. با وجودی که پس از طلاق، زن امریکایی خویشتن را آزادتر حس میکند ولی از هر 4 زن مطلقه یکی الکلی میشود و میزان خودکشی میان آنها سه برابر زنان شوهردار است

منبع: مجله امریکایی نیوزویک