دکتر بهناز حیدرچی

دکتر بهناز حیدرچی

محقق سرشناس پزشکی

بهناز حیدر چی از محققان سرشناس ایرانی است. او در همکاری با یک تیم تحقیقاتی از سوی دانشگاه ملبورن استرالیا توانست افتخار شرکت در کشف و تولید پادتن ایدز از شیر گاو را به خود اختصاص دهد.

دکتر بهناز حیدر چی در سال ۲۰۱۲ در حالی برای اولین بار داوری ایدز را کشف کرد که با سکوت و سانسور شدید خبری رسانه های فارسی زبان غربی و رسانه‌های داخلی وابسته مواجه شد.

داشتن حجاب اسلامی این بانوی افتخار آفرین ایرانی بزرگترین جرم او در نظر رسانه ها های جهانی است.