الهه کریمی

الهه کریمی

سرتیم گروه های پزشکی جهادی

بانوی جوان دهه هفتادی که مهریه اش را 2 سال فعالیت جهادی خود و همسرش در گروه‌های جهادی قرار داد و اکنون بیش از 6 سال است که به این کار مشغول اند. تا جایی که این زوج جهادی امروز از مسئولین فعال گروه های جهادی بوده و به عنوان چهره مردمی سال انتخاب شده‌اند.

او گروه «سفیران سلامت» را با همکاری یکی از قرارگاه های جهادی به راه انداخت. از سال ۹۷ مسئول کارگروه بهداشت و درمان حرکت های جهادی استان خراسان رضوی و سپس مسئول پزشکی قرارگاه شهید علیمردانی شده است.

او از تخصصش که فیزیوتراپی است برای بیماران استفاده کرده و بعد از شیوع کرونا خدماتش در این حوزه گسترش یافت.