در این بخش می توانید آثار تولیدی تان برای رویداد را بارگزاری کنید. اگر آثارتان هنوز نهایی نشده است نگران نباشید و آن چیزی که تا ۵ اسفند تولید کرده اید را بارگذاری کنید. در روز رویداد نیز می توانید با نظر اساتید آثار تان را ویرایش و نهایی کنید.

  • فایل با پسوند های مجاز ارسال شود. (zip,rar,mp4,jpg,png,pdf,mp3,gif,jpeg,tif) حداکثر حجم فایل ارسالی 100MB است.
    فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : zip, rar, mp4, jpg, png, pdf, mp3, gif, jpeg, tif.