جنایت‌های آفریقای جنوبی علیه زنان

دسته:
کشور: آفریقای جنوبی، سوئد، آمریکا

پایگاه لیست های شگفت انگیز، لیستی تحت عنوان 10 کشوری که دارای بیشترین آمار آزار و اذیت جنسی هستند را منتشر کرد که در آن به ترتیب آفریقای جنوبی ، سوئد و ایالت متحده آمریکا بیشترین میزان تجاوز در جهان را طی سال 2017 داشته اند

منبع: سایت لیست های شگفت انگیز