جنایت‌های آلمان علیه زنان

دسته:
کشور: آلمان

در سال 2020 ،360 پناهگاه در آلمان وجود داشت که به زنان قربانی خشونت کمک و از آنها حمایت می کرد که این بالاترین تعداد در اروپا است.

منبع: statista.com/statistics/1096184/womens-shelters-in-europe/

همچنین در آلمان بنا به آمار رائه شده از سوی پلیس جنایی این کشور، خشونت‌های خانگی به طور متوسط، موجب می‌شود در هر سه روز یک زن جان خود را از دست بدهد. تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۲۲ زن در این کشور بر اثر خشونت خانگی خود جان باخته اند

منبع: پلیس جنایی آلمان