جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه زنان

دسته:
کشور: رژیم اشغالگر قدس

گزارشگر ویژه حقوق بشر راجع به خشونت علیه زنان، یاکین ارتورک، در بازدید سال 2004 خود از سرزمینهای اشغالی بیان داشت که زنان قربانیان مستقیم و غیرمستقیم اشغال هستند: آنها در معرض کشتار، دستگیری، بازداشت و آزار قرار میگیرند به ویژه زمانی که ارتباطی نسبی یا سببی با متهمین مرد فلسطینی داشته باشند. زنان از تخریب خانه رنج میبرند.

منبع: گزارشگر ویژه حقوق بشر راجع به خشونت علیه زنان، یاکین ارتورک
کشور: رژیم صهیونیستی

در یک مطالعه گسترده که در اسرائیل به‌عنوان بخشی از پروژه «Triana» انجام شد، مشخص شد که ۱۸.۳ درصد از دختران قبل از رسیدن به ۱۶ سالگی مورد تجاوز جنسی قرارگرفته‌اند. بر اساس این مطالعه، میزان تجاوز جنسی با افزایش سن افزایش می‌یابد:
۱۴ درصد از دانش آموزان کلاس ششم و ششم تجاوز جنسی را گزارش کردند.
۲۰ درصد از دانش آموزان کلاس هشتم تجاوز جنسی را گزارش کردند.
۲۴ درصد از دانش آموزان پایه دهم و دهم تجاوز جنسی را گزارش کردند.
همچنین طبق مطالعه پروژه «Triana»، حدود یک‌سوم (۲۹.۷٪) از تجاوزات جنسی در میان پسران و دختران یهودی تا سن ۱۶ سالگی توسط محارم و خانواده شخص قربانی رخ‌داده است. همچنین بر اساس مطالعات پروژه «Triana»، تنها شش درصد از تجاوزات جنسی به مقامات گزارش‌شده است.

منبع: پروژه مطالعاتی Triana
کشور: رژیم صهیونیستی

بر اساس تخمین‌های وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از هر سه زن، یک زن در طول زندگی خود مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، یعنی ۸۴۰۰۰ زن در هر سال مورد تجاوز واقع می‌شوند. این بدان معناست که تخمین زده می‌شود در اسرائیل روزانه حدود ۲۳۰ مورد تجاوز جنسی رخ می‌دهد.

منبع: وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی