جنایت‌های فرانسه علیه زنان

دسته:
کشور: فرانسه

براساس آمار سایت statista ،در سال 2021 ،مقامات فرانسه بیش از 67500 مورد خشونت جنسی علیه زنان را ثبت کردند. تقریبا نیمی از این حوادث تعرضات جنسی، بیش از 45 درصد تجاوز جنسی و پنج درصد آزار و اذیت های جنسی بوده است.

منبع: statista.com/statistics/1263971/women-victims-sexual-violence-france-age-type-assault/
کشور: فرانسه

به گزارش DW News ( 2022 ،)نخست وزیر فرانسه، ژان کاستکس به پارلمان این کشور گفت: بیش از 100 زن کشی در سال 2021 رخ داده است و از ابتدای سال 2022 تاکنون سه قتل جدید در شرایط رسوایی انجام شده است. دولت و ملت کامل متعهد به مبارزه با این وضع خانمان سوز هستند.« تنها در سال 2021 ،113 زن توسط مردانی کشته شدند که در بیشتر موارد، شریک مرد یا شریک سابق آنها بودند.

منبع: خبرگزاری دویچه وله