جنایت‌های پرو علیه زنان

دسته:
کشور: پرو

در پرو، در سال 1995، آلبرتو فوجیموری طرحی را برای تنظیم خانواده راه اندازی کرد که به ویژه زنان فقیر و بومی را هدف قرار می داد. در مجموع، بیش از 215000 زن عقیم شدند. در سال 2002، فرناندو کربن، وزیر بهداشت، اعتراف کرد که دولت اطلاعات گمراه‌کننده‌ای ارائه می‌دهد و والدین را تهدید می‌کند که در صورت داشتن فرزندان اضافی، جریمه خواهند کرد.