جنایت‌های کانادا علیه زنان

دسته:
کشور: کانادا

به گزارش سازمان بهداشت جهانی، از هر 3 زن یا دختر کانادایی 1 نفر در طول زندگی خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد.

منبع: https://www.ameliarising.ca/education-outreach/what-is-consent/
کشور: کانادا

بیش از نیمی از زنان کانادایی حداقل یک مورد خشونت فیزیکی یا جنسی را از سن 16 سالگی تجربه کرده اند.

 

 

منبع: https://www.awhl.org/violence-against-women-stats
کشور: کانادا

براساس سندی 404 صفحه ای در مورد خشونت جنسی در نیروهای مسلح کانادا، زنان در ارتش این کشور با آسیب بیشتری از جانب همرزمان خود مواجه هستند تا دشمن! در این گزارش به ناکامی های زیاد این نهاد در زمینه زنستیزی، تبعیض، خشونت جنسی وآسیب هایی پرداخته شده که عمدتاً توسط اعضای زن ارتش تجربه شده است.

منبع: روزنامه گاردین
کشور: کانادا

کانادا کشوری است که هر شش روز یک بار در آن یک زن توسط شریک زندگی‌اش کشته می‌شود.