کشورهای اروپا

دسته:
کشور: اروپا

براساس گزارش The Brussels Times در تاریخ 13 آوریل 2022 ،طبق آمار کمیسیون اروپا، از هر 3 زن، 1 زن در سراسر اتحادیه اروپا تحت تأثیر خشونت خانگی قرار می گیرد. با این حال، این موسسه خاطرنشان میکند که این گزارش ناقص است، زیرا اکثر موارد خشونت علیه زنان مورد توجه پلیس قرار نمیگیرند. فقط 30 درصد از قربانیان موارد را به پلیس گزارش میدهند.

منبع: brusselstimes.com/216758/domestic-violence-in-belgium-30-to-49-year-olds-most-affected-group
کشور: جنوب اروپا

براساس گزارش سایت statista ( 2022 )بین سالهای 2003 تا 2021 ،زنان اکثریت قربانیان قاچاق جنسی تقریباً در تمام مناطق جهان بودند. در جنوب اروپا، 88 درصد از افرادی که بر خالف میل خود مجبور به برقراری رابطه جنسی شدند، زن بودند.

منبع: statista.com/statistics/1294941/gender-distribution-sex-trafficking-victims-region/
کشور: کشورهای اروپا

سوئد در سال 2017 نسبت به جمعیت خود بیشترین میزان جرم های مرتبط با خشونت های جنسی را با میزان 178 نفر در هر 100 هزار شهروند خود ثبت کرده که پس از آن اسکاتلند با میزان 163 در هر 100 هزار نفر، ایرلند شمالی 156 در 100 هزار نفر و انگلیس و ولز 113 در هر 100 هزار نفر جمعیت بیش ترین میزان تجاوز را داشته اند

در سال 2018، بیش از 600 زن توسط شریک جنسی، یکی از اعضای خانواده یا یکی از بستگان در 14 کشور عضو اتحادیه اروپا به قتل رسیده اند. در سال 2018، کشورهای عضوی که بالاترین نرخ‌های زن‌کشی را گزارش کردند عبارتند از: مالتا، فنلاند و سوئد (قتل‌هایی که توسط یک شریک جنسی انجام شده) و لتونی، مالتا و اتریش (قتل‌هایی که توسط یکی از اعضای خانواده یا یکی از بستگان انجام شده است). در اروپای غربی، کشوری که به دلیل نحوه برخورد قانونی با موضوع خشونت علیه زنان مورد انتقادات بین المللی قرار گرفته است فنلاند است.