بانو زهره صفاتی

بانو زهره صفاتی

مجتهد معاصر ایرانی

دوران تحصیل و تدریس او هم زمان با جریان های ارتباطی و حمله به مبانی اسلام و همراه با مبارزات انقلابی بر ضد رژیم طاغوت بود. حضور در صحنه های علمی، اجتماعی و مردمی و فعالیت های مبارزاتی و تبلیغاتی ایشان در دورانی که نظام پهلوی هر صدایی را خفه می کرد نظام طاغوت را به ستوه آورد تا جایی که رئیس سازمان امنیت خوزستان ، حق سخنرانی را از او گرفت.در زمستان ۱۳۵۵، رژیم او و فرزند هفت ماهه اش را در یک سلول کوچک، نمور و سرد انداخت اما چند ماه بعد به دلیل نیافتن مدرک جرم، او را آزاد کرد.پس از انقلاب، سفرهای او به کشورهایی چون سوئد، هند، سوریه، لبنان، امارت و… و گفتگوهای او با پاپ در واتیکان، بخشی از فعالیت های او در عرصه تبلیغ اسلام است.